Napi ige

„Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát...” (14). A hűség és a hitelesség csodákat szül, amely a gyülekezet növekedését is eredményezi. Az apostolok „egyakaratos” hűséggel, elkülönülve imádkoztak, és ennek erejével jutottak el sokak szívéhez. Ez igaz ma is. Ahol van egy kompromisszumoktól mentes, mélyen hívő mag, amely imádsággal szolgálja a gyülekezetet, ott csodák, gyógyulások történnek, és növekszik a közösség. Bárcsak ilyenek lennének presbitériumaink!

Imádkozzunk a gyülekezetek külső és belső békességéért.

Hálaáldozatunkat fordítsuk a lelkésztovábbképzés támogatására.

ApCsel 5,12-16 | Zsolt 115; 2Sám 9

Intézmények

Weblapterv: Csáki Dénes