2005

A 2005-ös év fontosabb gyülekezeti eseményei

Január 2: Újévi közgyűlés és lelkészi jelentés

Január 11: A kolozsvári református gyülekezetek gondnokainak bibliaórája a Farkas utcában

Január 14: A kolozsvári református gyülekezetek lelkipásztorainak bibliaórája Gyaluban.

Január 16-23: Egyetemes imahét Péntek Márton, dr. Ferencz Árpád, Márton János, dr. Kállay Dezső, Vincze-Minya István, Bibza Gábor és dr. Kiss Jenő lelkipásztorok szolgálatával.

Január 20-31: Németországi jótékonysági koncertsorozat a tervezett gyülekezeti öregotthon javára. A körúton Balázs Attila lelkipásztor vezetésével részt vett Béres Melinda hegedűművész, Horváth Zoltán orgonaművész és Gyenge Balázs zeneiskolás diák.

Február 7-12: A budapesti Kálvin téri testvérgyülekezetünk meghívására egyházközségünkből Fazekas Zsolt, Fazekas Gabriella, Tusai Endre, Tusai Irén, Gergely Csaba, Gergely Melinda, Illyés Erzsébet, Juhos Sára és ifj. Vajas Márton vett részt a berekfürdői csendes napokon.

Február 17: A Károlyi Zsuzsanna Nőszövetség évi közgyűlése, amelyen elhangzott a nőszövetség 2004-es évi tevékenységéről szóló jelentés. A gyűlést szeretetvendégség követte.

Március 19: A konfirmándusok kikérdezése.

Március 20: Virágvasárnap igét hirdetett dr. Kozma Zsolt ny. teológiai professzor. 31 fiatal tett konfirmációi fogadalmat.

Április 3: Erdélybe számos magyarországi lelkipásztor érkezett vendégszolgálatra. Gyülekezetünkben a vasárnap délelőtti istentiszteleten Vad Zsigmond, a debreceni Nagytemplomi Egyházközség lelkipásztora hirdetett igét.

Április 9-10: Testvérgyülekezetünkből, a debreceni Kistemplomi-Ispotályi Egyházközségből 15 tagú kamarakórus érkezett Papp Tibor lelkipásztor vezetésével. A vasárnapi istentiszteleten igét hirdetett Pap Tibor, majd énekelt a vendégkórus. Közreműködött Bárdosi Ildikó erdélyi származású, Debrecenben élő népdalénekes. Az istentisztelet végén a debreceni és a belvárosi kórus közös szolgálatára került sor.

Május 7: Hollandiai ifjúsági "gospel"- kórus tartott hangversenyt a templomban.

Május 9-14. között került sor a IV. Pünkösdi Hangversenysorozatra. Ursula Philippi, Lantos István, Erich Türk, Gabriel Pozdarescu, Horváth Zoltán, Anita Hartig és Wilhelm Schimdts koncertjeit hallgathattuk. A sorozat csúcspontját a Magyar Rádió Énekkarának előadása jelentette. Az egész heti rendezvényt a Video Pontes Studio stábja rögzítette, és biztosította a hangversenyek kivetítését a templomban elhelyezett vetítővászonra. Első alkalommal volt lehetősége a közönségnek szemmel is követni az orgonisták és előadóművészek játékát.

Május 22: Kósa László budapesti evangélikus lelkész hirdetett igét a vasárnapi istentiszteleten.

Május folyamán teljesen felújítottuk a parókia imatermét.

Május 28-án a kolozsvári református posztliceális asszisztensképző iskola diákjainak ballagása volt templomunkban.

Május 28-án este a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Fakultásának az énekkara koncertezett.

Június 4-én az Apáczai Csere János Baráti Társaság évi közgyűlése alkalmából volt ünnepi istentisztelet a templomban.

Június 9-én egyházmegyei vizsgálat az egyházközségben.

Június 11-én a Kolozsvári református Kollégium ballagásán dr. Pap Géza püspök hirdetett igét.

Június 12-én Szőke Zoltán esperes szolgált a vasárnapi istentiszteleten és beszámolt a vizitáció eredményeiről.

Június 17-én a kolozsvári Református Kollégium évzáró istentiszteletet tartott.

Szeptember 12-én az Apáczai Csere János Líceum tanévnyitó istentiszteletén Fazekas Zsolt lelkipásztor hirdetett igét. Ugyanazon a napon volt a Kolozsvári Református Kollégium tanévnyitó istentisztelete is.

Szeptember 15-én a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia nagytermében jótékonysági koncertet tartott az épülő öregotthon javára a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényelt Kovács László. Szólista Béres Melinda kolozsvári hegedűművész volt. A hangverseny fővédnöke dr. Harrach Péter, a Magyar Országgyűlés alelnöke volt. Védnökök voltak dr. Szabó István dunamelléki református püspök és dr. Pap Géza erdélyi református püspök.

Október 14-16. között a Debreceni Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség presbiterei a belvárosi presbiterekkel közösen Gyaluban vettek részt a presbiterképző csendes napokon.

Október 23-31. között került sor a II. Farkas utcai napok rendezvényeire:

Október 23-án a vasárnap délelőtti istentiszteleten emlékeztünk az 1956-os forradalomra. Igét hirdetett Fazekas Zsolt lelkipásztor. A Farkas utcai eseményeket élőben közvetítette a Duna Televízió. A program a következő volt:

Október 24: bűnbánati istentisztelet (igét hirdetett Papp György V. éves teológus)

Október 25: bűnbánati istentisztelet (Molnár Áron V. éves teológus)

Október 26: bűnbánati istentisztelet (Csiki Lóránd V. éves teológus)

Október 27: egyházmegyei nőszövetségi konferencia - igét hirdetett Bántó-Tamás Csilla-Andrea, előadást tartott Lengyelné Püsök Sarolta - Közreműködött: Albert Júlia színművész és Balázs Ágnes orgonista

Este bűnbánati istentisztelet (Kászoni Szilárd V. éves teológus)

Dr. Kolumbán Vilmos teológiai tanár Kolozsvár reformációjáról tartott előadást.

Október 28: bűnbánati istentisztelet (Szigeti Ferenc V. éves teológus)

A Farkas utca a világhálón - az egyházközség honlapjának a bemutatása

A Farkas utca a képzőművészetben - Kiállítás megnyitása - Bevezetőt mondott dr. Gaal György és Németh Júlia

Október 29: Az alkony fénye - idősek találkozója igét hirdetett Fazekas Zsolt lelkipásztor és "Az időskor áldásai" címmel előadást tartott Bántó-Tamás Csilla-Andrea. Végül a megjelent idős testvéreink szeretetvendégségen vettek részt.

Este bűnbánati istentisztelet (Varga Szilárd V. éves teológus) és a gödöllői Cavaletta női kar koncertje.

Október 30: istentisztelet és úrvacsoraosztás - igét hirdetett dr. Juhász Tamás

Közben gyermekprogramok - vasárnapi iskola, kézműves foglalkozások, játszóház

Délután ifjúsági programok - konfirmáltak találkozója, filmvetítés, a gyülekezeti ifjúsági tevékenység bemutatása.Este istentisztelet (Kovács Péter V. éves teológus) Ezt követően az Élesztő (FIKE színjátszó köre) előadása és a Magvető együttes koncertje volt.

Október 31: reformációi ünnepi istentisztelet - igét hirdetett dr. Kállay Dezső

Délután a Protestáns Teológiai Intézet reformációi ünnepélye, dr. Kolumbán Vilmos Kálvin kegyességéről tartott előadást és a teológus diákság önképzőköre mutatta be reformációi ünnepélyét. A rendezvénysorozat és az ünnep szeretetvendégséggel zárult.

November 6: a vasárnap délelőtti istentiszteleten igét hirdetett dr. Szűcs Ferenc teológiai tanár, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem rektora.

November 19: a Kolozsvári Ifisek Színjátszó Találkozóján gyülekezetünk ifjúsága bemutatta A tékozló fiú című rockoperát, és elnyerte az I. díjat, a közönségdíjat és a és a legjobb csapatmunkáért járó díjat.

November folyamán sikerült befejezni a templom ablakainak a restaurálását. Az Egri István iparművész vezetése alatti munkálatok 3 éven keresztül folytak.

December 4: gyülekezetünk Kálvin kórusa és Dávid ifjúsági kórusa a debreceni testvérgyülekezetben, a Kistemplomban szerepelt. Az istentiszteleten Balázs Attila hirdette az igét.

December 10: a Romániai Magyar Dalosszövetség és egyházközségünk közös szervezésében tartottuk meg a karácsonyváró kórustalálkozót, amelyen igét hirdetett Fazekas Zsolt lelkipásztor és gyülekezetünk kórusa 10 meghívott kórussal együtt szerepelt.

December 16: gyülekezetünk ifjúsága Désen mutatta be A tékozló fiú című rockoperát.

December 17: a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Fakultásának karácsonyi hangversenyén templomunkban dr. Csiha Kálmán ny. püspök hirdetett igét.

December 18: presbiterválasztó közgyűlés.

December 18: gyülekezetünk ifjúsága a Kolozsvár-Tóvidéki egyházközség templomában mutatta be A tékozló fiú című rockoperát.

December 18: a Kolozsvári Református Kollégium karácsonyi ünnepélye és a kórus hangversenye - igét hirdetett dr. Csiha Kálmán ny. püspök.

December 22: az Apáczay Csere János elméleti líceum karácsonyi ünnepélyén igét hirdetett Fazekas Zsolt lelkipásztor.

Weblapterv: Csáki Dénes