Főoldal»Belvárosi IFI

Belvárosi IFI

Az ifjúsági csoport a belvárosi, Farkas-utcai parókia alagsorában folyatatja rendszeres tevékenységeit. A terem nagysága megfelelő a hétvégénként megtartandó bibliaórákhoz, és egyéb tevékenységekhez, viszont a város zaja, a korán hazasietés és a szabad tér hiánya megakadályoz bennünket abban, hogy teljesen kikapcsolódhassunk és a teljes elménkkel Istenre és egymásra figyelhessünk. A bibliaórák keretében zsoltárokat és egyházi ifjúsági énekeket énekelünk, illetve megvitatjuk, megbeszéljük a lelkész által felolvasott textust, ezáltal megismerve egymás gondolatait, érzéseit, kapcsolatát Istennel, arra törekedve, hogy összekovácsolt csoportként, közös célok érdekében fellendítsük és színesebbé tegyük az egyházi és az ifjúsági életet.

A rendszeres tevékenységek közé tartozik a Játékest, mely elősegíti a csoport szellemi képességeink fejlődését, a csoporton belüli kommunikációt, a képzelőerőt, verbális és nonverbális készségeket fejlesztő, csapatépítő és stratégiai játékoknak köszönhetően. Kéthetente egy estét társasjátékokra fordítunk, abban a reményben, hogy újabb, fiatalabb tagokat vonzunk majd csoportunkhoz, azaz a konfirmandusokat is be tudjuk majd vonni tevékenységeinkbe, hogy új kapcsolatokat építhessünk, és megismertethessük másokkal is Istent.

Kéthetente egyszer vallásos témájú, vagy keresztyén értékeket sugalló filmet nézünk, a Filmklub keretén belül, kifejtjük gondolatainkat, meglátásainkat, ezzel is közelebb kerülve egymáshoz, és fiatalabb generációhoz, tudva azt, hogy itt értékekben gazdag, az etikai normáknak megfelelő, jól megválogatott filmeket nézünk.

Az évente megszervezendő KISZT, Kolozsvári Ifisek Színjátszó Találkozója tavalyi nyerteseiként az ifjúsági csoport különböző gyülekezetekbe látogatott újra és újra előadva a nyertes darabot, az Ezredik éjszaka című darabot.

Vasárnaponként a gyermek-istentiszteleten fiataljaink besegítenek, illetve programokat, játékokat és különböző tevékenységeket szerveznek a gyülekezetbeli gyerekeknek, akik- míg szüleik az istentiszteleten részt vesznek, játékosan, ismerhetik meg Istent, vasárnapi iskolás tevékenységek és gyermek-istentiszteletek által.

Évi rendszerességgel szervezzük meg a nyári táborunkat, melynek fő célja megismerkedni az az évben konfirmált fiatalokkal, vetélkedők és szórakoztató programok által. Ugyanakkor sor kerül kulturális tevékenységekre is, hisz a tábor ideje alatt több interaktív előadást hallgathatnak meg a fiatalok, melyeknek nem csak hallgatói, hanem szereplőivé is válhatnak, mivel sor kerül az előadások megbeszélésére, saját tapasztalatok átadására. Minden táborunk egy fő témára alapszik, melyet felbontunk összetevőire, így a Család témakörben például beszéltünk a szülőkről, gyerekekről, szülő-gyerek viszonyról, szerelemről, szexualitásról, káros szenvedélyekről, de ugyanúgy hagyományőrzésről, magyarságról és kereszténységről, mint nagy család és fennmaradásról, az értékeink ápolásáról.

Weblapterv: Csáki Dénes