2006

A 2006-os év fontosabb gyülekezeti eseményei

Január 5: a gyülekezet presbitériuma megválasztja a 2006. január 1 � 2008. december 31. időszakra Bátori Endrét főgondnoknak és Nagy Istvánt gondnoknak

Január 16-22: egyetemes imahét � szolgáltak: Dobri András, Péntek András, Szilágyi Róbert, Sipos Vízaknai Balázs, Ősz Sándor Előd, Sebestyén Ákos, Balázs Attila.

Január 23: A kolozsvári gyülekezetek lelkipásztorainak a bibliaórája

Január 24: A kolozsvári gyülekezetek gondnokainak a bibliaórája

Február 6-11. között berekfürdői konferencia a Kálvin téri egyházközség szervezésében ( Fazekas Zsolt, Nagy István, Nagy Erzsébet, Czakó István, Czakó Erzsébet, Nagy Andrea, Savin Rómeó, Szabó József, Szabó Rozália)

Március 17-19: a budapesti Pasaréti Református Egyházközség kórusának látgatása. Szombaton este a kórus koncertje volt. A vasárnapi istentiszteleten igét hirdetett Csere Mátyás.

Április 8: a konfirmándusok kikérdezése

Április 9: konfirmációi fogadalomtétel

Április 30: a vasárnapi istentiszteleten Molnár Zsigmond balassagyarmati lelkipásztor hirdetett igét.

Május 28-június 3.: V. Pünkösdi Hangversenysorozat (Transylvania Barokk Együttes, Ursula Phillippi, Stuttgarter Hymnus-Chorknabel, Eszterházy Quintett, Garaui Zsolt, Geréd Erzsébet, Nyíregyházi Pro Musica leánykar)

Június 8: Az Eurodiakónia Konferencia megnyitó istentisztelete � igét hirdetett dr. Pap Géza püspök.

Június 10: A Kolozsvári Református Kollégium diákjainak a ballagása � igét hirdetett dr. Pap Géza püspök

Június 10: A Református Tanárképző Fakultás kórusának koncertje

Június 16: A Református Diakónusképző diákjainak a ballagása

Június 16: A Kolozsvári Református Kollégium évzáró istentisztelete

Június 24: Protestáns vecsernye � igét hirdetett Kurta József, szolgált a Kálvin Schola kórus

Június 25: a magyarországi Örmény-önkormányzat ünnepélye

Július 1: A Kolozsvári Református Egyházmegye presbiteri konferenciája a Bethlen Kata Diakóniai Központban � házigazda: a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség

Július 23: A vasárnapi istentiszteleten dr. Juhász Tamás rektor hirdetett igét.

Augusztus 6: a vasárnapi istentiszteleten, dr. Tőkés István ny. teológiai professzor 90. születésnapjának alkalmából igét hirdetett Tőkés László püspök. Az istentiszteleten részt vett a Tőkés család számos tagja.

Augusztus 11-14.: A budapesti Kálvin téri gyülekezet tagjainak a látogatása a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója alakalmából.

Augusztus 12: A Magyar Reformátusok V. Világtalálkozójának nyitórendezvényén a kolozsvári Sportcsarnokban egyházközségünk fiataljai előadták  �A tékozló fiú� című rockoperát

Augusztus 13: a vasárnapi istentiszteleten igét hirdetett Páll László, a budapesti Kálvin téri egyházközség lelkipásztora

Augusztus 28-szeptember 2: Zenetábor gyermekeknek Bogártelkén

Szeptember 7-11: Vakációs bibliahét gyülekezetünk gyermekeinek Ördögkeresztúron.

Szeptember 15: Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanévnyitó istentisztelete � igét hirdetett Fazekas Zsolt

Szeptember 17: a Kolozsvári Református Kollégium tanévnyitó istentisztelete

Október 13-15: III. Farkas utcai napok

Szeptember és október folyamán elkészült a Farkas u. 23. sz alatti régi parókia új kerítése kapukkal együtt, valamint az Esperesi Hivatal bejáratánál a tornác.

Szeptemberben régészeti kutatómunkákat végeztek a romkertben és a templom sekrestyéjében.

Augusztus és szeptember folyamán a Farkas u. 23. szám alatti régi parókia egyik szobájának és előszobájának a teljes felújítása.

Októberben a templom padlásán és tetőszerkezetén végeztek kutatási és felmérő munkákat.

 

Weblapterv: Csáki Dénes