2007

A 2007-es év fontosabb gyülekezeti eseményei

Január 7: egyházközségi közgyűlés, lelkészi jelentés

Január 14-21: egyetemes imahét. Meghívott igehirdetők: Balogh Csaba teológiai tanár, Juhos János szentmátéi lp, Erdélyi Tünde bodonkúti lp, Visky Péter Kolozsvár-tóközi lp, Jakab Gábor római katolikus plébános, Lakatos Péter Marosvásárhely-Gecse utcai lp, Mezei Csaba mérai lp, Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök.

Január 22: a kolozsvári lelkipásztorok bibliaórája

Január 23: a kolozsvári gondnokok bibliaórája

Február 12-17: Berekfürdői csendes napok a Budapest-Kálvi téri testvérgyülekezet tagjaival. Gyülekezetünkből jelen voltak: Abodi Jolán, Linzmayer Erzsébet, Craciunas Margit, Dománusz Klára, Halázsi Etelka, Pop Anna, Illyés Erzsébet, Tóth Attila, Tóth Erzsébet, Szőcs Attila, Szőcs Gyöngyi, Bántó-Tamás Szilveszter, Bántó-Tamás Csilla Andrea és Fazekas Zsolt.

Március 31: A konfirmándusok kikérdezése

Április 1: Konfirmációi fogadalomtétel.

Április 26: A pécsi Laudate kórus koncertje.

Május 12: A tiszaújvárosi református gyülekezet kórusának koncertje.

Május 20: Bartha C. Ernő szénaszobor-kiállításának megnyitása a templom remkertjében.

Május 20-26: VI. Pünkösdi Hangversenysorozat (Fassang László, Alföldy-Boruss Csilla és Alföldy-Boruss Eszter, Ursula Philippi, Dávid István és a Kolozsvári Magyar Gyerekkórus, Amalia Goje, Karasszon Dezső és Karasszon Dénes, Nemzeti Filharmonikus Zenekar Kocsis Zoltán vezényletével).

Június 9: A Kolozsvári Református Kollégium diákjainak ballagása.

Június 9: a Református Vallástanár-képző Fakultás diákjainak ballagása.

Június 15: a Református Asszisztensképző Intézet diákjainak ballagása.

Június 15: A Kolozsvári Református Kollégium évzáró istentisztelete.

Június 15: Hangverseny a Szláv Kulturális Napok keretében.

Július 9-13: Vakációs bibliahét gyeremekeknek.

Július 30-augusztus 5: Ifisek és konfirmándusok tábora.

Szeptember 1: a gyülekezetben korábban szolgálatot teljesítő Bántó-Tamás Szilveszter segédlelkész megkezdte szolgálatát a kispetri egyházközségben.

Szeptember 1: A gyülekezetbe kinevezték Péntek András segédlelkészt.

Szeptember 3-7: gyermektábor Ördögkeresztúron.

Szeptember 5: fiataljaink előadták a Tékozló fiú c. rockoperát a szebeni Európai Ökumenikus Nagygyűlés alkalmával.

Szeptember 16: a Kolozsvári református Kollégium tanévnyitó istentisztelete.

Szeptember 17: Az Apáczai Csere János Gimnázium tanévnyitó istentisztelete.

Október 6: Ökumenikus istentisztelet október 6. alkalmából.

Október 12-14: Rendezvénysorozat a Kolozsvári Református Kollégium fennállásának 450. évfordulója kapcsán.

November 10-11: Farkas utcai napok � gyermeknap, a Kós András műveinek kiállítása a felújított sekrestyében, ifjúsági találkozó, idősek és magányosok vasárnapja � igét hirdetett Okos István ny. lp.

November 18: VII. KISZT � a kolozsvári ifik színjátszóinak találkozója, amelyen gyülekezetünk fiataljai I. helyezést értek el.

December: a gyülekezetben 5 éven keresztül szolgálatot teljesítő Balázs Attila lelkipásztort meghívta a tordaszentlászlói gyülekezet a megüresedett lelkipásztori állásba.

December 13: a Református Vallástanárképző Fakultás karácsonyi koncertje.

December 14: Mozart-fesztivál zárókoncertje.

December 16: A Kolozsvári Református Kollégium karácsonyi koncertje.

December 17: Nyugdíjas lelkipásztorok és lelkészözvegyek bibliaórája.

December 17: A kolozsvári zenelíceum karácsonyi hangversenye.

December 18: Ökumenikus karácsonyi koncert.

December 20: Az Apáczai Csere János Gimnázium karácsonyi ünnepe.

A nyári hónapokban a szerdai orgonakoncerteken és a vasárnapi Farkas utcai zenés esték sorozatban neves bel- és külföldi előadók hangversenyeztek.

Isten áldása legyen mindazokon, akik a 2007-es évben önkéntes szolgálatot, szeretetszolgálatot, vagy bármilyen jellegű lelkészi szolgálatot végeztek!

Weblapterv: Csáki Dénes