2008

A 2008-as év fontosabb gyülekezeti eseményei

Január 6: egyházközségi közgyűlés, lelkészi jelentés.

Január 14: a kolozsvári lelkipásztorok bibliaórája.

Január 15: a kolozsvári gondnokok bibliaórája.

Január 20-27: egyetemes imahét. Meghívott igehirdetők: Kelemen Attila teológiai tanár, Csiky Mákszem Lóránt kolozsvár-hidelvi slp., Rüsz-Fogarasi Tibor unitárius lp., Tamás Ernő szucsági lp., Antal Csaba györgyfalvi lp., Fehér Attila evangélikus-lutheránus lp., Kádár István római katolikus lp., Ötvös József Marosvásárhely-Vártemplomi lp.-esperes. A záró istentiszteleten a Marosvásárhely-Vártemplomi gyülekezet kórusa énekelt, majd úrvacsoravétel után a belvárosi kórus tagjai a vendégekkel együtt szeretetvendégségen vett részt.

Január 28. - február 2. között a Kálvin téri testvérgyülekezet meghívására a következő gyülekezeti tagok vettek részt a berekfürdői csendes napokon: Szabó Eszter, Ferencz Enikő, Nyerges Gyöngyi, Szabó Margit, Gábor Anna, Gábor Attila, Eke Péter, Nagy Annamária, Kiss Eszter, Kövesdi Erzsébet, Kövesdi József, Gräf Katalin.

Március 15: a konfirmandusok kikérdezése.

Március 16: konfirmáció � igét hirdetett Bányai Csaba rettegi lp.

Április 3: a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Fakultásának koncertje.

Április 13: az egyházközség Kálvin Énekkara 70 éves zászlója avatásának és a kórus fennállása 83. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi istentisztelet és kórustalálkozó. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.

Április 25-27: a gyülekezet ifiseinek délerdélyi körútja.

Április 27: a vasárnap délelőtti istentiszteleten vitéz László Tibor székesfehérvári lelkipásztor hirdetett igét.

Május 4: a vasárnap délelőtti istentiszteleten a gyermekek anyáknapi ünnepélyt mutattak be.

Május 22: ünnepi istentisztelet a Györgyfalvi úti új imaház alapjánál. A megjelentek Isten áldását kérték a megkezdett munkálatokhoz. Az esemény szeretetvendégséggel zárult.

Május 30: a Református Diakonisszaképző Intézet diákjainak a ballagása.

Június 7: a Kolozsvári Református Kollégium diákjainak a ballagása.

Június 13: A Kolozsvári Református Kollégium évzáró istentisztelete.

Június 20: A Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Fakultásának ballagási istentisztelete.

Július 5: a budapesti 1Kor13 kórus hangversenye.

Július 20-27: a gyülekezet ifiseinek nyári tábora Jósikafalván.

Július 27: a bajai énekkar szolgálata a vasárnapi istentiszteleten.

Augusztus 22: Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége megalakulásának 80. évfordulója alkalmával tartott ünnepi istentisztelet, amelyen dr. Pap Géza püspök hirdetett igét. Kb. 1200-an vettek úrvacsorát. Az ünnepély szeretetvendégséggel zárult.

Szeptember 1-5: vakációs bibliahét.

Szeptember 8-11: ördögkeresztúri gyermektábor.

Szeptember 15: az Apáczai Csere János Elméleti Líceum tanévnyitó istentisztelete.

Október 6: ökumenikus istentisztelet a nemzeti ünnep alkalmából.

Október 26: a Debrecen-Kistemplomi gyülekezet énekkarának szolgálata a vasárnap délutáni istentisztelet keretében. Igét hirdetett Papp Tibor lelkipásztor.

November 2:A határok legyőzése Philipp Melanchton európai jelentősége címet viselő kiállítás megnyitása a délután 6 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet keretében. Igét hirdetett dr. Pap Géza püspök, előadást tartott dr. Buzogány Dezső teológiai tanár.

November 14-15: presbiteri csendes napok Zsobokon 9 debreceni és 21 belvárosi presbiter és hozzátartozója részvételével.

November 22: a kolozsvári ifik színjátszóinak nyolcadik találkozóját a belvárosi ifisek szervezték, majd előadásukkal az I. díjat is megkapták.

November 29-30: a gyülekezet ifiseinek kirándulása a Bihar megyei Barantóra.

December 2: egyházmegyei vizsgálat.

December 7: a vasárnap délelőtti istentiszteleten Oláh József esperes hirdetett igét, és számolt be a vizsgálat eredményeiről. A Györgyfalvi úti imaházban Varga György egyházmegyei főgondnok számolt be a vizitációról.

December 14: presbiterválasztó közgyűlés.

 

2008. májusában megkezdődött a Györgyfalvi úti imaház építése. Az év folyamán elkészült az alap, és sikerült megvásárolni az építkezéshez szükséges teljes téglamennyiséget. Ez úton is köszönjük testvéreinknek az építkezésre szánt adományaikat!

A 2008-as esztendőben is sikerült megszervezni a Pünkösdi Hangversenysorozatot, valamint a nyári hónapokban minden szerdán a nyári koncerteket. Neves előadókat hallgathattak a zenekedvelők. Templomunk számos zenei is kulturális rendezvénynek szolgáltatott otthont.

A parókia épületében különböző rendezvényeket tartanak heti, kétheti vagy havi rendszerességgel. Örömmel fogadtuk be az Egyszülős Családok találkozóit, a Bóbita játszóházat, az Életfa Családsegítő Egyesület különböző rendezvényeit, a nyugdíjas lelkipásztorok bibliaórai közösségét, a FIKE és az IKE különböző tevékenységeit.

Az idén is szolgálatukkal gazdagítottak a következő lelkipásztorok: Máthé István,Gyenge János, Kerezsi János, Gede Csongor, Sebestyén Ákos, Kenderesi István, dr. Juhász Tamás, Ősz Sándor Előd, Péter István, Péter Csaba, Jenei Tamás, Sipos-Vizaknai Balázs, Molnár Irma, Simon István, Szőke Zoltán, dr. Tőkés István, Simon János, Ballai Zoltán, valamint az V. éves teológiai hallgatók. Köszönjük szolgálatukat.

Weblapterv: Csáki Dénes