2009

A 2009-es év fontosabb gyülekezeti eseményei

Január 11: egyházközségi közgyűlés, lelkészi jelentés

Január 12: a kolozsvári lelkipásztorok bibliaórája

Január 13: a kolozsvári gondnokok bibliaórája

Január 18–25: egyetemes imahét. Meghívott igehirdetők: Bibza István, a Kolozsvár-Törökvágási egyházközség lelkipásztora, a Kolozsvár-Külső egyházmegye esperese, Sógor  Géza Kolozsvár-Felsővárosi lelkipásztor, Szőke Zoltán ny. lelkipásztor-esperes, Pap Ákos dési segédlelkész, Ferencz László körösfői lelkipásztor, a kalotaszegi egyházmegye esperese, Lengyel István magyarfenesi lelkipásztor, Gede Ildikó Székelyudvarhely-Belvárosi lelkipásztor, Molnár Irma zsoboki lelkipásztor.

Március: Vajas Márton, Vajas Katalin, Székely Zoltán, Székely Magdolna, Eke Imre, Eke Mária, Pop Anna, Szász Ferenc, Szűcs Mária, Péntek András vett részt a már hagyományos berekfürdői konferencián.

Április 4: a konfirmándusok kikérdezése

Április 5: konfirmációi fogadalomtétel.

Április 15: az ifisek képviselőinek meghívására a frissen konfirmált ifjak egész napos kiránduláson vettek részt Ördögkeresztúron.

Április 25–május 1: „La Stravaganza” barokk zenefesztivál a Transilvania Barokk Együttes, a Gh. Dima Zeneakadémia, egyházközségünk, és a Német Kulturális Központ közös  szervezésében.

Május 3: a vasárnapi istentiszteleten a gyermekek műsorukkal az édesanyákat köszöntötték. Buzogány Emese kórházlelkész hirdetett igét.

Tanévzáró és ballagási ünnepélyét templomunkban tartotta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Kolozsvári Diakonisszaképző Intézet, a Kolozsvári Református Kollégium és a Babeş- Bolyai Tudományegyetem Református Fakultása.

Június 25-én a gyülekezet Kálvin kórusa részt vett a tordaszentlászlói kórustalálkozón.

Június 30–szeptember 2: Nyári koncertsorozat, Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) születésének 200. évfordulóján. Közreműködtek: Maria Pop – alt, Daniela Păcurar – szoprán, Boldizsár Katalin – orgona, Maria Abrudan – orgona, Diana Dava Barb – zongora, Georgiana Fodor – zongora, Butyka Aliz – hegedű, Cristina Ggrigoruţ – zongora, Steffen Schlandt – orgona, Bognár Noémi – orgona, Wilhelm Schmidts – orgona, Erich Türk –orgona.

Augusztus 24–28. között vakációs bibliahetet tartottunk mintegy 50 gyermek részvételével.

Szeptember 6-án a bibliahéten részt vevő gyermekek rövid ünnepélye után 30 gyermek indult az ördögkeresztúri táborba, ahol 5 napot töltöttek a gyülekezet vallástanára és néhány ifis körében.

Október 16–18. között mintegy 30 presbiter és ifis vett részt a debreceni testvérgyülekezet által szervezett csendes hétvégén.

Október 21-én nyílt meg a templomban az Umling festő-asztalos család hagyatékát bemutató kiállítás.

Október 25–november 1. között a Farkas utcai napok keretében Kálvinra emlékeztünk. A bűnbánati istentiszteletek után naponta egy-egy előadás hozta közelebb a gyülekezethez a nagy reformátor személyét és örökségét. Előadást tartottak: Péter Csaba, Ősz Sándor Előd, dr. Juhász Tamás és dr. Gudor Botond. A sorozat zárásaként a nagybányai Collegium együttes előadását hallgathattuk.

November 1-én az istentisztelet keretében köszöntöttük gyülekezetünk időseit. A  gyülekezetben végzett kimagasló szolgálatáért Oklevélben részesült özv. Bálint Margit, Vajas Márton és Radu Anna testvérünk. Az ünnep szeretetvendégséggel zárult.

December 13-án adventi koncerten énekelt a gyülekezet vallásórás csoportja, egy ifjúsági kórus és a gyülekezet Kálvin kórusa. Orgonán közreműködött Boldizsár Katalin. Énekelt: Elisa Gunesch és Rigmányi István. A koncert után a gyermekek és fiatalok által készített adventi és karácsonyi díszekből, üdvözletekből és finomságokból összeállított bazárból vásárolhattak a jelenlevők. Közben adventi süteményt és teát fogyaszthattak.

2009-ben folytattuk a Györgyfalvi úti imaház építését. Tavasszal a falakat emelték, majd október és november folyamán elkészült a tetőszerkezet. Az idén elvégzett munka értéke kb. 230 000 lej. Gyülekezetünkből 60 személy adományozott az új imaházra, összesen 12 092 lejt. A jövedelemadó 2%-ából 5400 lej került egyházközségünk kasszájába. Ezt az összeget is teljességgel az imaházra fordítottuk. Köszönjük adományaikat, és Isten áldását kérjük életükre!

Weblapterv: Csáki Dénes