2012

A 2012-es év jelentősebb gyülekezeti eseményei

Január 15-22. között az egyetemes imahét keretében igét hirdetett Dávid István (FIKE), Farkas László (Kolozsvár-Írisz), Ferenczy Miklós (Kolozsvár-Újalsóváros), Szabó István János (Magarpalatka), dr. Kállay Dezső (Protestáns Teológia), Visky János (Kolozsvár-Bulgáriatelep), Ősz Sándor Előd (Központi Gyűjtőlevéltár) és Kerezsi János.

Január 22-én, az egyetemes imahét záró istentiszteletén került sor az újonnan megválasztott egyházközségi tisztségviselők beiktatására. Hat évre szóló presbiteri megbízatást nyert Zsigmond Erika, dr. Karácsonyi Zsolt, Nagy Péter, dr. Székely Árpád és Szélyes Levente.

Január 23: a kolozsvári lelkipásztorok bibliaórája Gyaluban.

Január 24: a kolozsvári gondnokok bibliaórája.

Február 6-11. között gyülekezetünk 10 tagja vett részt a Berekfürdői Konferencián. A részvételt ezúttal is a Budapesti-Kálvin téri testvérgyülekezetünk tette lehetővé.

Március 5-9: „Négyszemközt Jézussal” – Visky János Kolozsvár-Bulgáriatelepi lelkipásztor hitmélyítő igehirdetés-sorozata.

Május 6-án az anyáknapi istentiszteleten Balogh Gyöngyi kórházlelkész hirdetette az igét, és a gyermekek ünnepi műsorral köszöntötték az édesanyákat.

Május 10-én az Református Egyházzenei Konferencia keretében kórushangverseny volt a templomban.

Május 12-én a Johannita Lovagrend ünnepi istentiszteletén Kató Béla püspök-helyettes hirdetett igét.

Június 1-én a Kolozsvári Református Asszisztensképző Főiskola diákjainak a ballagása.

Június 2-én a Kolozsvári Református Kollégium végzős diákjainak a ballagása.

Június 9-én a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem végzőseinek a ballagása.

Június 29: a BBTE Református Karának tanévzáró istentisztelete.

Július 5: az Egyházkerületi Közgyűlés nyitó istentisztelete és lelkipásztorok felszentelése.

Július 2-6: Vakációs Bibliahét.

Július 9-13: ördögkeresztúri gyermektábor.

Július 10-én megkezdődött a Györgyfalvi úti régi imaház bontása.

Július 11-én közmunkával készítik elő a gyülekezeti tagok a Györgyfalvi úti templomot az első istentiszteletre.

Július 15: az első istentisztelet a Györgyfalvi úti templomban. Igét hirdetett Fazekas Zsolt a 2Móz 20,1-17. alapján. Jelen volt 82 lélek.

Július 23-augusztus 25: a parókia tetőszerkezetének teljes felújítása.

Július 31: a lelkészi lakás összes ablakának a kicserélése.

Augusztus 6-12: Ifi-tábor Tordaszentlászlón.

Szeptember 16: a Kolozsvári Református Kollégium Tanévnyitó istentisztelete.

Szeptember 17: az Apáczay Csere János Elméleti Líceum tanévnyitó istentisztelete.

Október 6: ökumenikus istentiszteleten emlékeztünk az 1849. október 6-i eseményekre.

Szeptember-november: a parókia garázsának felújítása.

Október 19-21: presbiteri csendes napok a gyalui Gong Villában a debreceni Kistemplomi gyülekezet presbitereivel. Előadást tartott dr. Buzogányné dr. Kovács Emese és Varga Zoltán. Vasárnap a templomban igét hirdetett Papp Tibor, a debreceni testvérgyülekezet lelkipásztora.

Október 29-én a keresztség szentségében részesült Mátyus Katalin asszonytestvérünk. Felnőtt korban konfirmált Póka János András, a református egyházba áttért Ráduly Cristina asszonytestvérünk.

December 5: adventi hangverseny keretében a kolozsvári Zeneakadémia hallgatói előadták Saint-Saens Karácsonyi Oratóriumát.

December 15-én a Kolozsvári Református Kollégium karácsonyi hangversenye.

December 17: a Con Spirito Együttes hangversenye.

December 19: a kolozsvári Nemzetközi Iskola karácsonyi hangversenye.

December 20: az Apáczay Csere János Elméleti Líceum karácsonyi ünnepélye.

A 2012-es év folyamán minden vasárnap sikerült istentiszteletet tartani a Szent Kamill-Otthonban. A szolgálatokat – néhány alkalmat kivéve – Rácz Gyula nyugalmazott lelkipásztor végezte, akinek ezúton is szívből köszönjük az Otthonban és a Györgyfalvi úti gyülekezet közösségében is végzett áldozatos munkáját. Isten áldása legyen továbbra is szolgálatain! Ugyanakkor köszönjük kedves hitvestársa folyamatos támogató jelenlétét. Mindkettőjük életén legyen az Úr áldása.

Köszönjük mindazok segítségét, akik az év folyamán különböző szolgálatokat végeztek a gyülekezetben. Közöttük említjük az időközben eltávozott néhai Máthé István nyugalmazott lelkipásztort, valamint Kerezsi János, Dávid István, Péter István, Kovács Tibor, dr. Geréb Zsolt, dr. Juhász Tamás, Rigmányi János, Somogyi Botond, Dávid Lajos, Gede Csongor, Péter Csaba, dr. Buzogány Emese, Oláh Mátyás lelkipásztorokat, valamint Nagy István és Sajó Norbert teológiai hallgatókat.

Weblapterv: Csáki Dénes