Főoldal»Igehirdetés

Igehirdetés

Dátum

Hang

Szöveg

AlapigeIgehirdető
15.05.10. Imaszolgálat 1Tim 2,1-6a. Fazekas Zsolt
15.04.26. Egyedül Krisztus Kol 1,15-20. Fazekas Zsolt
15.04.19. A jó pásztor Jn 10,11.27-28. Fazekas Zsolt
15.04.12. Tamás húsvétja Jn 20, 24-29. Fazekas Zsolt
15.04.06. Az emmausi úton - a hitrejutás útján Lk 24, 13-31. Fazekas Zsolt
15.04.05.

Húsvét

Mk 16, 7.10. Kató Béla
15.04.05. Miárt fontos hinni a feltámadás tényét? 1 Kor 15,1-19. Fazekas Zsolt
15.03.29. Virágvasárnap Jn 12,12-19. Fazekas Zsolt
15.03.22. Az engedelmesség útján Zsid 5, 8-9. Fazekas Zsolt
15.03.15. A tanítványok jutalma Lk 18, 28-30. Fazekas Zsolt
15.03.08. Teljes elköteleződés Lk 9,57-62. Fazekas Zsolt
15.02.22. Az ördög ostromával szemben Mt 4,1-11. Fazekas Zsolt
15.02.15. Amit neked kell felvenned Mk 8,34. Fazekas Zsolt
15.01.11. Jézus megkeresztelése Mt 3,13-17. Fazekas Zsolt
15.01.04. Fejlődő kapcsolat Istennel és emberrel Lk 2, 40-52. Fazekas Zsolt
14.12.28. Isten előtti számadás 2 Kor 4,15-18. Kató Béla
14.12.25.   Jn 1,9-13. Dávid István
14.12.25. Hallani, elhinni, hirdetni Lk 2,15-20. Fazekas Zsolt
14.12.21. Magnificat Lk 1,46-55. Fazekas Zsolt
14.12.14. Szolgák és sáfárok 1Kor 4,1-5. Fazekas Zsolt
14.12.07. Éber várakozás Lk 21,25-38. Fazekas Zsolt
14.11.30. A te királyod jön! Zak 9,9-10. Fazekas Zsolt
14.11.23. Sodoma árnyéka (túlélése?) 1Móz 19,30-38. Fazekas Zsolt
14.11.16. Sodoma vonzása (pusztulása) 1Móz 19,1-29. Fazekas Zsolt
14.11.09. Az igaz megtartó ereje 1Móz 18,16-33. Fazekas Zsolt
14.11.02.   Mk 9,10-13. Gáll Sándor
14.11.02. Megváltott és megigazított bűnös Róm 3,22-26. Fazekas Zsolt
14.11.26. Találkozás az Úrral 1Móz 18,1-15. Fazekas Zsolt
14.10.19.   1Móz 17,1-27. Fazekas Zsolt
14.10.12. Embert látó Isten, Istent látó ember 1Móz 16,7-16. Fazekas Zsolt
14.10.05. "Egyetértésben" 1Móz 16,1-6. Fazekas Zsolt
14.09.21. Emberi válaszok Isten ígéretére 1Móz 15,6. Fazekas Zsolt
14.09.14. A hívő magatartása 1Móz 14,16-24. Fazekas Zsolt
14.08.24. A döntés felelőssége 1Móz 13,5-18. Fazekas Zsolt
14.08.17. A hívő ember kudarca 1Móz 12,10-13,4. Fazekas Zsolt
14.07.27. Meghallani és cselekedni 1Móz 12,4-9. Fazekas Zsolt

14.07.20.

Áldottnak és áldássá lenni 1Móz 12,1-3. Fazekas Zsolt
14.07.13. Isten konok népe Jer 8,4-9. Fazekas Zsolt
14.07.06. Térj meg, hogy élj! Ez 18. Fazekas Zsolt
14.06.22. Az egy és egyedüli Úr 5Móz 6,4-9. Fazekas Zsolt
14.06.15. Kegyelem, szeretet, közösség 2Kor 13,13. Fazekas Zsolt
14.06.08. Pünkösdi csodák Csel 2,1-11. Fazekas Zsolt
14.05.18. Mózes éneke és a Bárány éneke Jel 15,2-4. Fazekas Zsolt
14.04.27. Erő a megfáradtnak Ésa 40,26-31. Fazekas Zsolt
14.04.20. Húsvét Jn 20,24-29. Kató Béla
14.04.20. Húsvét Mk 16,1-10. Fazekas Zsolt
14.04.06. Ki a városból a végleges otthonba Zsid 13,12-14. Fazekas Zsolt
14.03.30. Bosszú? Mt 5,38-42. Székely Szabolcs
14.03.23. Kármel és Hóreb között 1Kir 19,1-8. Fazekas Zsolt
14.03.16. Hit: engedelmesség és reménység Zsid 11,8-10. Fazekas Zsolt
14.03.09. Szemben a kísértéssel Jak 1,12-18. Fazekas Zsolt
14.03.02. Mire jó a Biblia? 2Tim 3,14-17. Fazekas Zsolt
14.02.16. Irgalmas és könyörülő Isten Róm 9,14-18. Fazekas Zsolt
14.01.26. Ma teljesedett be ez az írás Lk 4,14-21. Fazekas Zsolt
14.01.12. Micpá és Sén között 1Sám 7,1-12. Fazekas Zsolt
14.01.05. Elveszíteni és megtalálni Lk 2,41-52. Fazekas Zsolt
13.12.29. A boldog élet titka Lk 2,36-38. Fazekas Zsolt
13.12.26.   Mt 2,9-12. Ferkő Andor
13.12.25. Alkalmas időben megfelelő ajándék Gal 4,4-7. Fazekas Zsolt
13.12.22.   Mt 1,1-17. Kató Béla
13.12.15. Ébredj fel! Jel 3,1-6. Fazekas Zsolt
13.12.08.   Lk 1, Ferkő Andor
13.11.24. Vigyázzatok! Mk 13,32-37. Fazekas Zsolt
13.11.17. A közös imádság ereje Mt 18,19-20. Kállay M. Csaba
13.11.03. Eljött-e az ünneplés ideje? Ézs 62,6-7. 10-12. Fazekas Zsolt
13.10.20. Legyetek tökéletesek! Mt 5,43-48. Fazekas Zsolt
13.10.06. Akarsz-e meggyógyulni? Jn 5,6-8. Fazekas Zsolt
13.09.29. Útikönyv az élethez 2 Móz 20,1-17. Fazekas Zsolt
13.09.22. Vajon jól látom-e? Jn 9,35-41. Fazekas Zsolt
13.08.11. Az elengedés öröme Lk 7,36-50. Fazekas Zsolt
13.08.04. "Halljátok az Úr igéjét!" Jer 7,1-15. Fazekas Zsolt
13.07.21. Bűn és bűnhődés? Jn 9,1-7. Fazekas Zsolt
13.07.14. Mi nem, Ő mégis igen Ésa 43,24-25. Fazekas Zsolt
13.07.07. Isten nélkül mit érek én? Ésa 43,1-7. Fazekas Zsolt
13.06.23. Irgalmasság - a szeretet próbája Lk 6,36-42. Fazekas Zsolt
13.06.16. Akit az Emberfia megtalált Lk 19,1-10. Fazekas Zsolt
13.06.09. Jöjjetek, vegyetek, egyetek! Ésa 55,1-3. Fazekas Zsolt
13.06.02. A tanítványok kiküldése Mt 10,1-10. Fazekas Zsolt
13.05.26. Erő és segítség Ésa 30, 15-18. Fazekas Zsolt
13.05.19. Megosztaható,korlátozhatatlan Lélek 4 Móz 11,11-17. 24-25. Fazekas Zsolt
13.04.21. Gyümölcstermés Őbenne Jn 15,5. Fazekas Zsolt
13.04.14. Amivel mind számolni kell Csel 4,13-20. Fazekas Zsolt
13.04.07. A Feltámadott szolgálatában Mk 16,9-20. Fazekas Zsolt
13.03.31. Boldog Húsvétot! Jn 20,11-18. Fazekas Zsolt
13.03.24. Virágvasárnap Lk 19,37. Lukács Olga
13.03.10. A tanítvány halála és dicsősége Jn 12,20-26. Fazekas Zsolt
13.03.03. Meghívás Isten országába Lk 14,15-24. Kató Béla
13.02.24. Békesség és reménység Róm 5,1-5. Fazekas Zsolt
13.02.17. Ha megrostál a Sátán Lk 22,31-34. Fazekas Zsolt
13.02.10. Megtartó hit Lk 18,35-43. Fazekas Zsolt
13.01.20. Bábel 1Móz 11,1-9. Fazekas Zsolt
12.12.30. A testté lett Ige Jn 1,1-16. Dávid István
12.12.25. Jézus bizonyságtétele Jn 3,31-36. Fazekas Zsolt
12.12.09. Jön a szabadító Isten! Ézs 35,1-10. Fazekas Zsolt
12.12.02. Adventi világosság Róm 13,11-14. Fazekas Zsolt
12.11.18. Az utolsó ítélet Mt 25,31-46. Fazekas Zsolt
12.11.11. Haláltudatos élet/élettudatos halál? Jób 14, 1-6. Fazekas Zsolt
12.11.04. Ki ez az ember? Róm 7,14-25a. Fazekas Zsolt
12.10.28. Hogy megszentelődjetek 1Thessz 4,3a.7. Kovács Tibor
12.10.21. Egyenest a cél felé Fil 3,12-14. Papp Tibor
12.10.14. Az ima ereje Jak 5, 13-16. Fazekas Zsolt
12.10.07.

Próféta, pap, király

dr. Kozma Zsolt gondolataival

2Móz 32, 30-35. Fazekas Zsolt
12.09.30. Bűn, közbenjárás, kegyelem 2Móz 32,1-14. Fazekas Zsolt
12.09.23. Isten mindenhatósága Csel 12,1-12.21-23. Fazekas Zsolt
12.09.16. Egymásért - közösségben Gal 6,1-10. Fazekas Zsolt
12.08.19. Isten megközelítésének útja Lk 18,9-14. Fazekas Zsolt
12.08.05. A szent hajlék 2Móz 25,8-9. Fazekas Zsolt
12.07.22. A szövetség haszna 2Móz 24. Fazekas Zsolt
12.07.15. A szövetség okmánya 2Móz 20,1-17. Fazekas Zsolt
12.07.08. Isten népének önazonossága 2Móz 19,1-8. Fazekas Zsolt
12.06.24. Munkamegosztás 2Móz 18,13-27. Fazekas Zsolt
12.06.17. A hit felé vezető út 2Móz 18,1-12. Fazekas Zsolt
12.06.10. Tűz és pöröly Jer 23,28-29. Fazekas Zsolt
12.05.27. Pünkösd 1Kor 2,12-16. Fazekas Zsolt
12.05.20.   Jn 8,1-11. Székely Szabolcs
12.05.13. Hogyan és miért imádkozzunk? Kol 4,2-4. Fazekas Zsolt
12.05.06. Anyáknapja Jn 13,34. Balogh Gyöngyi
12.04.29. Húsvét utáni új látásmód 2Kor 4,16-18. Fazekas Zsolt
12.04.22. Legeltessétek Isten nyáját! 1Pt 5,1-4. Fazekas Zsolt
12.04.15. Szeretsz-e engem? Jn 21,15-19. Fazekas Zsolt
12.04.08. Húsvét Lk 24,1-12. Fazekas Zsolt
12.04.06. Nagypéntek Lk 23,32-43. Székely Szabolcs
12.04.01. A Messiás bevonulása Jn 12,9-19. Fazekas Zsolt
12.03.25. Az imádság lehetősége Zsolt 86,1-17. Székely Szabolcs
12.03.18. Szenvedés és vigasztalódás 2Kor 1,3-7. Fazekas Zsolt
12.03.11. Legyetek szentek! 1Pt 1,13-16. Fazekas Zsolt
12.03.09. Négyszemközt Jézussal V. Lk 5,27-32. Visky János
12.03.08. Négyszemközt Jézussal IV. Jn 11,19-29. Visky János
12.03.07. Négyszemközt Jézussal III. Mk 3,1-6. Visky János
12.03.06. Négyszemközt Jézussal II. Lk 13,10-17. Visky János
12.03.05. Négyszemközt Jézussal I. Mk 1,21-28. Visky János
12.03.04. "Mit kellett volna még tennem?" Ézs 5,1-7. Fazekas Zsolt
12.02.26. Mert Isten így akarja Mk 8,31-33. Fazekas Zsolt
12.02.19. Vajon tetszik-e Istennek? Ámósz 5,21-24. Fazekas Zsolt
12.02.05. Azzal dicsekedj, hogy ismered az Urat! Jer 9,22-23. Fazekas Zsolt
12.01.29. Hiteles Jézus-portré Jel 1,9-18. Fazekas Zsolt
12.01.01. Ne félj, mert veled van Istened Józsué 1,1-9. Fazekas Zsolt
11.12.31. Mi van a szívedben? 5Móz 8,2. Fazekas Zsolt
11.12.25. Immánuélnak nevezik Ézs 7,14. Fazekas Zsolt
11.12.18. Ámen az Isten igenjére 2Kor 1,18-22. Fazekas Zsolt
11.12.11. Legyetek türelemmel! Jak 5,7-8. Fazekas Zsolt
11.11.20. Van-e Húr nélkül győzelem? 2Móz 17,12. Fazekas Zsolt
11.11.13.   Lk 16,1-8. Varga Zoltán
11.11.06. Harc és ima 2Móz 17,8-13. Fazekas Zsolt
11.10.31. Mint csillagok a világban Fil 2,12b-16a. Fazekas Zsolt
11.10.30. Isten parancsolatai nem nehezek 1Jn 5,1-3. Székely Szabolcs
11.10.23. Múlt és jövő között 2Móz 16,1-15. Fazekas Zsolt
11.10.16. Mindenható hit Mk 9,14-29. Fazekas Zsolt
11.09.25. Az Úr a mi gyógyítónk 2Móz 15,22-27. Fazekas Zsolt
11.09.18. Mózes éneke? A mi énekünk! 2Móz 15,1-21. Fazekas Zsolt
11.09.11.   Bír 5,12-23. Kurta József
11.09.04.   Mk 10,46-52. Kurta József
11.08.28. Ti vagytok a föld sója Mt 13,10-17. Székely Szabolcs
11.08.21. Az Úr harcol értetek 2Móz 14,13-14. Fazekas Zsolt
11.08.14. Isten útja 2Móz 13,17-18.21-22. Fazekas Zsolt
11.08.07. A hamis sáfár Lk 16,1-8. Nemes Emil
11.07.31. Akinek van, annak adatik Lk 19,26. Sisakné Páll Klára
11.07.24. A megbocsátás feltétele II. 1Móz 50,15-21. Fazekas Zsolt
11.07.17. A megbocsátás feltétele I. 1Móz 50,19-20. Fazekas Zsolt
11.07.10. Alku II. 2Móz 10,7-11.24-26. Fazekas Zsolt
11.07.03.   Jn 13, 4-9. Szőke Zoltán
11.06.26. Alku I. 2Móz 8,20-28. Fazekas Zsolt
11.06.19. Szentháromság vasárnapja Róm 8,14-17. Szőke Zoltán
11.06.12. Szentlélek általi látás Ef 1,17-19. Fazekas Zsolt
11.06.05. Víz a szomjazónak Jn 7, 37-39. Fazekas Zsolt
11.05.29. Merészség és bizalom Lk 11,5-13. Fazekas Zsolt
11.05.22. Dicsérjétek Zsolt 150,1-6. Fazekas Zsolt
11.05.08. Imádkozó édesanya 1Sám 1,27-28. Kurta Bozsena
11.05.01. Élő reménység 1Pt 1,3. Fazekas Zsolt
11.04.24. Amikor a feltámadásról hallunk Csel 17,32-34. Fazekas Zsolt
11.04.17. Virágvasárnapi öröm Lk 19,41-42. 45-47. Kovács Ibolya
11.04.10. Második küldetés 2Móz 7,1-13. Fazekas Zsolt
11.04.03. A miértre jövő isteni felelet 2Móz 5,22-6,9. Fazekas Zsolt
11.03.27. A fáraó előtt 2Móz 5,1-13. Fazekas Zsolt
11.03.20. Találkozások II. 2Móz 4,27-31. Fazekas Zsolt
11.03.13. Találkozások I. 2Móz 4,18-26. Fazekas Zsolt
11.03.06. Amikor már a kifogások is hiábavalók 2Móz 3,11.13;4,1.10. Fazekas Zsolt
11.02.27. Ki vagyok én? Ki vagy te? 2Móz 3,9-15. Fazekas Zsolt
11.02.20. Amit Isten magáról mond 2Móz 3,4-9. Fazekas Zsolt
11.02.13. Odamegyek, és megnézem 2Móz 3,1-3. Fazekas Zsolt
11.02.06. Isten gondoskodik Csel 28,1-10. Fazekas Zsolt
11.02.06. Búza és konkoly Mt 13, 36-43. Fazekas Zsolt
11.01.09. Megújuló értelem Róm 12,2. Fazekas Zsolt
11.01.02. Az Úr jókedvének esztendeje Lk 4, 16-21. Kerékgyártó Zsolt
10.12.31. Még vár az Úr Ézs 30,15-18a. Fazekas Zsolt
10.12.26. Isten szeretete, a mi szeretetünk 1Jn 4,10. Kelemen Csongor
10.12.25. Kr. e. - Kr. u. Tít 3,3-7. Fazekas Zsolt
10.12.19. Íme, az Isten Báránya Jn 1,29-39. Kerékgyártó Zsolt
10.12.12. Nevezd Jézusnak! Mt 1,21. Fazekas Zsolt
10.12.05. A bűnösökért jött Mt 1,1-6. Fazekas Zsolt
10.11.28. Jézus a Dávid és az Ábrahám fia Mt 1,1. Fazekas Zsolt
10.11.21. Maraton Zsid 12,1-3. Fazekas Zsolt
10.11.07. A Krisztusban megőrző békesség Fil 4,6-7. Fazekas Zsolt
10.10.31. Isten jó munkája Fil 1,6. Fazekas Zsolt
10.10.17. Nekem az élet Krisztus Fil 1,21. Fazekas Zsolt
10.10.10. Megbocsáttattak bűneid Mk 12,1-12. Fazekas Zsolt
10.10.03. Isten szerinti befektetés Lk 12,13-21. Fazekas Zsolt
10.09.26. Morzsányi kegyelem Mt 15,21-28. Fazekas Zsolt
10.09.19. Növekedni kegyelemben és ismeretben 2Pt 3,18. Kató Béla
10.09.05. Hálával dicsőíteni Istent Lk 17,11-19. Fazekas Zsolt
10.08.29. Újkenyéri hálaadás 1Krón 29,14. Sajó Norbert
10.08.15. Nehémiás 6 Neh 13 Fazekas Zsolt
10.08.01. Nehémiás 5 Neh 10,30-33. Fazekas Zsolt
10.07.25. Nehémiás 4 Neh 8,1-18. Fazekas Zsolt
10.07.18. Tudja, mit fog tenni Jn 6,1-15. Fazekas Zsolt
10.07.11. Nehémiás 3 Neh 4,14. Fazekas Zsolt
10.06.13. Nehémiás 2 Neh 2,1-20. Fazekas Zsolt
10.06.06. Nehémiás 1 Neh 1,1-11. Fazekas Zsolt
10.05.30. Szent, szent, szent a Seregek Ura! Ésa 6,1-13. Fazekas Zsolt
10.05.23.   Pünkösd Zak 4,6. Fazekas Zsolt
10.05.16.   Új szövetség Jer 31,31-34. Fazekas Zsolt
10.05.02.   Új élet kezdete Ezsdrás 3. Fazekas Zsolt
10.04.25. Életjelek 1Jn 5,1-5. Fazekas Zsolt
10.04.18. Az épülő Krisztus-test Ef 4,25-26. Fazekas Zsolt
10.04.04. A halál tényétől a húsvéti hitig Lk 24,5b-8. Fazekas Zsolt
10.03.28. Virágvasárnap Mt 21,1-11. Péter István
10.03.21.   Tékozló szeretet Jn 12,1-8. Fazekas Zsolt
10.03.14.   Az egészséges gyülekezet II. Csel 2,42-47. Fazekas Zsolt
10.03.07. Az egészséges gyülekezet I. Csel 2,42-47. Fazekas Zsolt
10.02.28. A tanítványság ára Lk 14,25-35. Fazekas Zsolt
10.02.21. Ördögi és krisztusi állhatatosság Mt 16,21-23 Fazekas Zsolt
10.02.14. A szeretet maradjon meg! Zsid 13,1 Fazekas Zsolt
10.01.10. Gazdag szegények Jel 2,8-11 Fazekas Zsolt
09.12.25. Üdvözítők és királyok Lk 2,1.11 Fazekas Zsolt
09.12.20. "János a neve!" Lk 1, 63 Fazekas Zsolt
09.12.13.   A magzat öröme Lk 1, 39-45 Fazekas Zsolt
09.12.06.   Isten ígérete = a hit próbája Lk 1, 18.34 Fazekas Zsolt
09.11.29.   Advent I. vasárnapja Lk 1, 15-17 Fazekas Zsolt
09.11.22.   Örökkévalóság vasárnapján Jel 21,1-8 Fazekas Zsolt
09.11.15.   Amikor elfogy Isten türelme 2Krón 36 Fazekas Zsolt
09.10.25.   Ki neked Jézus? Zsolt 110,1-7 Fazekas Zsolt
09.10.11.

 

A keresztyén szabadság Róm 14,13-23 Fazekas Zsolt
09.10.04.   Az igazi siker 1Móz 39,1-6.19-23 Fazekas Zsolt
09.08.16. Biztató szó Ap Csel 23, 11 Fazekas Zsolt
09.08.09. Veszteségek, nyereségek Fil 3, 7-8 Fazekas Zsolt
09.08.02. Élet a világosságban Ef 5, 8-14 Fazekas Zsolt
09.07.26. Hogyan temessünk? 1 Móz 23, 1-20 Fazekas Zsolt
09.07.12.   Az újrakezdés lehetősége Lk 5, 1-11 Fazekas Zsolt
09.06.07. Nikodémus Jn 3, 1-8 Fazekas Zsolt
09.05.31. Pünkösd Apcsel 2, 2-4 Fazekas Zsolt
09.05.10. Istent zsoltárral magasztalni Zsolt 18, 50 Fazekas Zsolt
09.04.26.   A siker titka Jn 21, 1-14 Fazekas Zsolt
09.04.12.   Péter húsvétja
Mk 16,7 Fazekas Zsolt
09.03.28.   Jézus szolgálata Mt 4, 12-17 Péntek András
09.03.22.

 

Öröm és erő Neh 8, 10b Fazekas Zsolt
09.03.15.   Tudjuk-e mire vállalkoztunk? Lk 9, 57-62 Fazekas Zsolt
09.03.08.   Kísértéssel szemben 1Móz 3, 1-7

Fazekas Zsolt

09.03.01.   Együttérző Főpap Zsid 4, 14-16 Fazekas Zsolt
09.02.22.   Kezedre bízom lelkemet Zsolt 31, 6 Fazekas Zsolt
Weblapterv: Csáki Dénes