Főoldal»Egyház»Teszt1

Teszt1

3. Idegen nyelvű kötött szövegek

 

Román

1. Az Úr imádsága (Rugăciunea Domnului): „Tatăl nostru, care eşti în ceruri! Sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin.”

 

Teszt1

2. Apostoli Hitvallás (Crezul Apostolic): „Cred în Unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creator al cerului şi pământului. Cred în Isus Hristos, Domnul nostru, Fiul, unul născut al lui Dumnezeu, care a fost zămislit de Sfântul Duh, născut de Maria Fecioara; care a suferit sub Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit, a fost înmormântat, a pogorît în iad, şi cred că în ziua a treia a înviat din morţi, şi s-a înălţat în ceruri, unde stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl; de acolo va reveni pentru a judeca viii şi morţii. Cred în Sfântul Duh. Cred că există o Biserică sfântă creştină universală, cred comunitatea sfinţilor, iertarea păcatelor noastre, învierea trupului nostru şi viaţa veşnică. Amin.”

3. Bűnvalló imádság (Mărturisirea păcatelor): „Doamne, Dumnezeule, Tatăl nostru veşnic şi atotputernic! Iată, ne-am adunat aici, şi în unitatea sfinţilor, în comunitatea îngerilor şi a sufletelor mântuite ne aducem jertfa în faţa tronului Tău. Mărturisim şi recunoaştem în faţa sfintei Tale maiestăţi, că noi suntem nişte sărmani păcătoşi; fiind zămisliţi în păcat suntem înclinaţi la toate cele rele, şi nu încetăm niciodată să-ţi încălcăm sfintele porunci. Iar când facem aceasta, ne aducem asupra noastră pieire şi osândă din dreapta Ta judecată. Totodată, Doamne, ne pare rău că te-am poticnit, ne condamnăm pe noi şi păcatele noastre, rugându-Te cu adevărată căinţă: să vină harul Tău întru ajutorarea noastră. Te rugăm cu smerenie, Tatăl nostru iubitor şi milostiv, să-Ţi fie milă de noi. Şterge-ne păcatele, fă să crească şi să se înmulţească peste noi darurile Sfântului tău Duh, ca adevărata noastră pocăinţă să producă roadele convertirii care sunt plăcute în faţa Ta. Mărturisim de aceea în faţa Ta că ne depunem credinţa şi nădejdea numai în Fiul Tău unul născut, în Domnul nostru Isus Hristos, fiind siguri că prin credinţă putem avea parte din harul Tău revelat în El, pe care Te rugăm să ni-l daţi aici şi în veşnicie pentru numele Său! Amin.” (Rugăciunea lui Jean Calvin)

 

Weblapterv: Csáki Dénes