Főoldal»Események»Virágvasárnap, konfirmáció

Virágvasárnap, konfirmáció

A kétéves konfirmációi felkészítőt követően a régi rendnek megfelelően idén ismét virágvasárnap került sor gyülekezetünkben a konfirmációra. A szombat esti kikérdezésen Székely Szabolcs lelkipásztor prédikációjának alapigéje (1 Kor 9,24-27) alapján arról beszélt, hogy mit is jelent keresztyénnek lenni. „Az igében Pál apostol a sportolók képét használja, nem azt mondja, hogy ki lehet jó sportoló, hanem azt, hogy mit kell tennie a jó sportolónak a győzelemért” – hangzott el az igehirdetésben.

Virágvasárnap, konfirmáció

A jó sportoló és a jó keresztyén közötti párhuzam által a lelkipásztor arra bíztatta a fiatalokat, hogy legyenek jó keresztények, mivel megadatott nekik az a lehetőség, hogy Isten kegyelme által beválogatta őket a csapatába. Az igehirdetést követően az egyházközség főgondnoka, Nagy Péter mutatta be a konfirmáló ifjakat. A kikérdezésen 13 fiú és 9 lány tett bizonyságot hitéről a Heidelbergi Káté kérdéseire adott válaszok alapján.

Virágvasárnap, konfirmáció

A vasárnapi ünnepi istentiszteleten Juhász Tamás nyugalmazott teológiai tanár hirdette az igét Mt 6,33 alapján a virágvasárnapi üzenetről. Ezt követte Székely Szabolcs lelkipásztor konfirmációi beszéde, amelyben arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy az istentisztelet végén ajándékba kapott Bibliát az életútjuk során használják egyfajta navigációs rendszerként, amely mindig megmutatja számukra a helyes utat. A konfirmációi fogadalomtételt követően Geréb Zsolt nyugalmazott teológiai tanár végezte az úrvacsorai ágenda szolgálatot, majd a konfirmáló fiatalok először vettek Úrvacsorát, ezt követően pedig a gyülekezet is az úrasztalához járult.

Virágvasárnap, konfirmáció

Az istentisztelet végén a konfirmáló csoport nevében Ambrus Gyurka Panna mondott köszönetet, majd a fiatalok átvették a konfirmációi emléklapot, a Bibliát, illetve az ifjúsági csoport részéről egy szál virágot és meghívót az ifis alkalmakra.

A 2016-ban konfirmáltak névsora:

 1. Ambrus Gyurka Panna
 2. Balogh Sarolta
 3. Boboi Róbert
 4. Diószegi Rita Beáta
 5. Filep Gergő Zsombor
 6. Halász Hunor
 7. Ilyés István András
 8. Incze Bordi Bence
 9. Kolumbán Zoltán Csaba
 10. Korábián Tamás
 11. Kun Norbert Sándor
 12. Molnár Zsuzsa
 13. Sallai Róbert
 14. Simó Orbán Tímea
 15. Simon Ádám
 16. Somogyi Csongor
 17. Szántó Izabella
 18. Szász Andrea
 19. Szász Gabriella
 20. Szőlősy Mihály
 21. Varga Eszter
 22. Zsigmond László

Fotó: László András

Weblapterv: Csáki Dénes